Nieuwe emissie: Obligatieleningen Cube Centre

Totaalrendement 10,5%*

Cube Centre Vastgoedfonds CV heeft het initiatief genomen tot de uitgifte van obligatieleningen tot een maximum van € 4.900.000. De eerste tranche van € 2.400.0000 (Tranche A) zal exclusief worden aangeboden aan obligatiehouders van B&S Cube Centre CV.

Tranche B wordt hier aangeboden in een openbare emissie met obligatieleningen vanaf minimaal € 100.000 per stuk. De rente op de obligatieleningen van Tranche B bedraagt 7,5%* per jaar. Op beide obligatieleningen zijn geen emissiekosten van toepassing. Op beide obligatieleningen is wel een winstdeling van toepassing.

 

  Emissie geopend: vraag prospectus aan!

  Vul hieronder het formulier in en u krijgt het prospectus van Cube Centre Vastgoedfonds CV als pdf per mail toegestuurd.

  Aanhef *

  Naam *

  Emailadres *

  Telefoonnummer *

  Cube Centre Vastgoedfonds CV

  Cube Centre Vastgoedfonds CV heeft het initiatief genomen tot de uitgifte van obligatieleningen tot een maximum van € 4.900.000. De eerste tranche van € 2.400.0000 (Tranche A) zal exclusief worden aangeboden aan obligatiehouders van B&S Cube Centre CV.

  Rendement

  • Vaste rente 7,5% per jaar*
  • Plus 3,0% winstdeling*
  • Totaalrendement 10,5% per jaar*

  Downloads

  Prospectus

  Verklaring van deelname

  Brochure

  Informatiedocument

  Risico’s

  Beleggen brengt altijd bepaalde risico’s met zich mee. Ook bij Cube Centre Vastgoedfonds CV kunnen onverwachte ontwikkelingen de geprognosticeerde rendementen en coupon- rente negatief beïnvloeden. Met name kan gewezen worden op de risico’s van leegstand en mogelijke waardefluctuaties op de onroerendgoedmarkt. In het uiterste geval kunnen obligatiehouders hun volledige inleg verliezen. Obligatiehouders kunnen niet méér verliezen dan hun lening. Een uitvoerige beschrijving van de risico’s is opgenomen in het prospectus (hoofdstuk 2). Iedere (toekomstige) obligatiehouder wordt geadviseerd het prospectus zorgvuldig te bestuderen en kennis te nemen van de aan deze obligatieleningen verbonden risico’s. Iedere (toekomstige) obligatiehouder wordt aangeraden zelfstandig advies in te winnen over de geschiktheid van zijn individuele obligatielening aan Cube Centre Vastgoedfonds CV, bijvoorbeeld bij zijn bank of beleggingsadviseur.

  • Leegstandsrisico
  • Debiteurenrisico
  • Marktwaardedaling
  • Beperkte verhandelbaarheid van de obligatieleningen
  • Tegenvallend rendement of zelf verlies van inleg

  Kenmerken Obligaties Tranche B

  • Doelgroep: openbaar
  • Couponwaarde: € 100.000
  • Couponrente: 7,5%*
  • Betaling couponrente: per half jaar achteraf
  • Looptijd: 7 jaar (vervroegde boetevrije aflossing mogelijk)**
  • Winstdeling: prognose 3,0%* per jaar (25% van de verkoopwinst)
  • Totaalrendement: 10,5% per jaar*
  • Aflossing: 100% ineens aan het einde
  • Emissiekosten: geen

  Kenmerken

  • Tranche B obligatieleningen van € 100.000 (geen emissiekosten)
  • Tranche A en B gezamenlijk € 4.900.000
  • Stabiele huurontwikkeling
  • Cube Centre op zichtlocatie in Almere
  • Gebouwd in 2006-2007
  • Continuïteit asset manager (B&S beheert het vastgoedobject vanaf 2005)
  • Geen structureringsfee initiatiefnemer

  * De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Wijzigingen voorbehouden. Lees het Prospectus zorgvuldig! Het Prospectus wordt niet door de AFM beoordeeld.
  ** De uitgevende instelling heeft het recht de looptijd van de Obligatieleningen zonder toestemming van de Obligatiehouders te verlengen met maximaal 3 (drie) jaar.

  Het Vastgoedobject​

  • Mode Trade Mart Cube Centre, Veluwezoom 7 te Almere
  • 16.589,56 m2 verhuurbaar vloeroppervlak (17.718,50 m2 bruto)
  • 246 parkeerplaatsen (erfdienstbaarheid)
  • Verhuurd aan circa 85 huurders
  • Kortlopende huurcontracten (gemiddeld ca. 1,5 jaar)
  • Gemiddeld zeven huurderswisselingen per jaar
  • Gestaag stijgende huurinkomsten (€ 470.654 in 2013 naar € 925.000 in 2019)
  • Verhuurgraad van ca. 81,7%
  • Huurpotentie (na geplande verbouwing)
  • Footprint gebouw (ca. 3.210 m2) eigen grond
  • Entreegebouw behoort bij Cube Centre

  Prognose

  Onderstaande opstelling toont aan dat Cube Centre Vastgoedfonds in staat is de couponrente te voldoen.

  Wet op het financieel toezicht

  Ingevolge de wet bestaat geen verplichting tot het algemeen verkrijgbaar stellen van een prospectus dat is goedgekeurd door de Autoriteit Financiële Markten ter zake van de aanbieding. Op de aanbieding wordt geen toezicht uitgeoefend door de Autoriteit Financiële Markten. Het aanbieden van de obligaties is vrijgesteld van artikel 3, eerste lid, van de prospectusverordening, aangezien de obligaties effecten zijn die deel uitmaken van een aanbieding waarbij de totale tegenwaarde van de aanbieding binnen de Europese Economische Ruimte, berekend per categorie en over een periode van twaalf maanden, minder dan € 5 miljoen bedraagt.

  Initiatiefnemer/Beheerder

  Van Boom & Slettenhaar Fondsmanagement BV (B&S) is een onafhankelijke organisatie, gespecialiseerd in vastgoedfondsen voor particuliere investeerders. Initiatiefnemer heeft een grote expertise opgebouwd in het structureren en aanbieden van vastgoed-CV’s.